Grafisk Profil & Logotypdesign

En logotyp och en grafisk profil är företagets grafiska identitet och ska spegla företagets kärnvärden. När det gäller logotypen och den grafiska profilen är igenkänning nyckelordet. Logotypen och allt annat grafiskt material ska ha en röd tråd och man ska genast känna igen företaget och få en känsla av att den grafiska profilen återspeglar företagets kärnvärden.

Grafisk profil

En grafisk profil är ett grafiskt regelverk för hur saker och ting ska se ut när det gäller de visuella saker. Exempelvis vilka färgvärden och typsnitt som får användas. En grafisk profil kan vara enkel till mycket omfattande. De centrala är dock att företagets kärnvärden genomsyrar profilen och att det finns en röd tråd.

Logotypdesign

Logotypen är företagets grafiska identitet och dess viktigaste egenskap är att utmärka sig. Logotypen är kärnan i företagets grafiska profil och spelar en oerhört stor roll. Den visar vad företaget står för och vad företaget vill förmedla.

Är du intresserad, tveka inte att höra av dig!