Textproduktion

På en webbplats är det av stor vikt att texten är utformat och anpassad för webben. En välskriven text är även viktig ur sökmotoroptimeringssynpunkt.

Jag fixar texten till dig!

Jag skriver texter till olika ändamål och medier såsom säljande texter, informativa texter, berättande texter etc. I mitt arbete med textproduktion utgår jag alltid från vad din text ska åstadkomma. Jag skriver din text så att det tydligt framgår vad syftet med texten är, vem du är som säger det och framförallt att läsaren förstår innehåller.

Beroende på vilken text du behöver ger jag förslag på utformning och innehåll. Exempelvis om din text ska användas på webben bör texten anpassas för läsaren och vara lätt att läsa på skärm samt sökmotoroptimeras. På webbsidan är text en oerhört viktigt del i hemsidans innehåll.

Textproduktion ShapeOne