Webbproduktion och webbdesign

ShapeOne erbjuder helhetslösningar för att bygga upp eller förändra din webbplats. Jag hjälper dig med allt från strategi till genomförande. När din webbplats utvecklas används WordPress som CMS, Content Managment System. ShapeOne skapar webbplatser som speglar ditt företag på det sätt som du önskar.

En bra webbplats handlar om innehåll, layout, struktur och funktionalitet som uppfyller användarens förväntningar och krav. ShapeOne bygger din nya webbplats från idé till strategi och koncept, till design, innehåll, teknisk lösning, produktion och slutligen publicering av din nya webbplats. Vi levererar vad vi lovar och gör det i tid. ShapeOne skapar webbdesign som attraherar och orienterar dina besökare. Att ha en genomtänkt, professionell och attraktiv webbplats är av oerhörd vikt för ett företag på Internet och en bra investering för dig som driver ett företag. En väl genomarbetad webbplats kan generera goda intäkter till företaget.

ShapeOne skapar webbplatser som speglar ditt företag på det sätt som du önskar. För att kunna göra detta görs alltid en grundläggande analys av ditt företags affärsidé, syfte, mål, målgrupp och vad du vill att webbplatsen ska uppfylla för syfte, d.v.s. vad du vill att användarna ska göra när det besöker din webbsida. Med detta som grund utvecklas din webbplats.

Arbetsprocess webbprojekt

Så här går det till:

Planering

Inför vårt första möte får du svara på ett antal frågor så att jag lär känna er bättre och har lite kunskap om vad du önskar för slutresultat. Vi går tillsammans igenom vilken omfattning projektet ska ha, vad som ingår och vad som ska göras, av vem och när det ska vara klart. Under detta möte är målet att det huvudsakliga syftet för webbplatsen är solklart och att en grov skiss över webbplatsen är spikad så att vi har en överblick över hela webbplatsens struktur och en hierarki på sidorna.

Jag går grundligt igenom och analyserar din målgrupp. En målgruppsanalys används för att komma fram till huvudsyftet med webbplatsen och vad den ska ge för förväntad effekt.

För att skapa en bra webbplats måste vi veta vem du vänder dig till och vad du vill att ett besök på din webbplats ska leda till.

Idéer och prototyper

Efter att målgruppen är kartlagd, målet för webbplatsen klart och en bra struktur för webbplatsen är färdig tar jag fram potentiella designförslag till webbplatsen. Du får prototypförslag som vi sedan diskuterar kring.

Design

När designen är spikad börjar det praktiska arbetet med webbplatsen. Här blir prototypen verklighet. WordPress installeras på ditt webbhotell och layouten byggs upp.

Innehåll

Efter att utseendet och strukturen på din webbplats är färdig ska webbplatsen fyllas med innehåll såsom texter, bilder, filmer, formulär etc. Innehållet sökmotoroptimeras för att få bättre träffas i sökmotorerna.

Lansering

När allt grundläggande innehåll är på plats görs tester på webbplatsen funktionalitet och innehåll. När allt är kontrollerat publiceras webbplatsen. Här sker en överlämning till dig av webbplatsen och du får en genomgång av publiceringsverktyget WordPress. För nu börjar arbetet med att hålla webbplatsen levande och attrahera dina besökare. Vill du ha hjälp med uppdatering av din webbplats kan jag bistå dig i detta.

I mitt arbete är alltid målet att webbplatserna jag producerar ska vara relevanta, trovärdiga, tillfredsställande för besökaren samt lätt att använda.